Đồng hồ trang trí, đồng hồ treo tường phòng khách mã G0224
Đồng hồ trang trí, đồng hồ treo tường phòng khách mã G0224