Đồng hồ treo tường độc, đồng hồ tranh treo tường mã G0145
Đồng hồ treo tường độc, đồng hồ tranh treo tường mã G0145