Đồng hồ treo tường loại tốt, đồng hồ treo tường sang trọng mã G0115
Đồng hồ treo tường loại tốt, đồng hồ treo tường sang trọng mã G0115