Đồng hồ treo tường phòng khách, đồng hồ treo tường hình tròn mã K0394
Đồng hồ treo tường phòng khách, đồng hồ treo tường hình tròn mã K0394