Đồng hồ treo tường sang trọng, đồng hồ tranh treo tường mã K0344
Đồng hồ treo tường sang trọng, đồng hồ tranh treo tường mã K0344